ČAFP

Master of Financial Planning

Master of Financial Planning (MFP) je vlajkovou lodí nabídky ČAFP. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad nezávislých finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců. Svým zaměřením program MFP vyplňuje mezeru, která na trhu profesního vzdělávání dosud existovala mezi základními zákonnými zkouškami a spíše teoreticky orientovanými programy dalšího vzdělávání.

V programu MFP předpokládáme absolvování všech zákonem požadovaných zkoušek ve stěžejních sektorech (penze, úvěry, investice, pojištění) a proto nezatěžujeme uchazeče teoretickými pojmy a definicemi. Ani se je nesnažíme naučit pokročilé investiční či matematické modely. Cílem je nabídnout program zaměřený na praktickou schopnost sestavit finanční plán domácnosti ve všech podstatných prvcích, který bude zákazníka provázet od vstupu do produktivního věku až po odchod na penzi. Včetně řešení nenadálých situací, jako je úmrtí člena rodiny, dědictví či základní daňový servis.
Program MFP sestavili a provozují profesionálové. Svým kolegům a partnerům na míru.

Základní pilíře modulu programu MFP

Certifikační program i přípravný kurz MFP se skládají z celkem sedmi tematických pilířů, které jsou vzájemně provázány:

  • Metodika finančního plánování
  • Aktiva a pasiva domácnosti
  • Příjmy a výdaje domácnosti
  • Akumulační fáze aktivního života
  • Dekumulační fáze života v důchodu
  • Tvorba finančního plánu
  • Etika a samoregulace

Sylabus programu naleznete v sekci Dokumenty, kde jsou zveřejněny i další materiály k programu MFP.

Certifikační zkouška a přípravný kurz

Základem programu MFP je certifikační zkouška. Ta se skládá z písemné části a ústní části, spočívající v obhajobě finančního řešení před odbornou komisí. Ta je tvořena jak odborníky z akademické sféry, tak odborníky z praxe – skutečnými finančními poradci. Aktuální termíny certifikační zkoušky naleznete zde.

Přípravný kurz není povinným předpokladem ke složení zkoušky MFP, vzhledem k její náročnosti jej však doporučujeme. Jedná se vzdělávací cyklus pokrývající všechny tematické pilíře, zpravidla nabízený ve třech výukových dnech. I tento kurz nicméně předpokládá přiměřeně pokročilou úroveň uchazečů, jak je uvedeno dále. Aktuální termíny přípravného kurzu ke zkoušce MFP naleznete zde.

Jednotlivým spolupracujícím společnostem pak umožňujeme získání akreditace pro jejich interní vzdělávací systém jako kompatibilní z pohledu přípravného kurzu MFP. V případě zájmu nás kontaktujte některým ze způsobů uvedených v rubrice kontakty.

Požadavky na uchazeče

Uchazeči o složení certifikační zkoušky MFP musí prokázat předchozí absolvování zákonem předepsaných akreditovaných zkoušek v oblasti penzijních produktů, úvěrů na bydlení, investičních produktů a pojištění (životní a neživotní pojištění). Rovněž musí doložit nejméně roční předchozí praxi v oblasti finančního plánování či poradenství.

Žádné další požadavky na uchazeče nejsou stanoveny.

Lektorský tým

Aktuální složení lektorského týmu naleznete v sekci Dokumenty.

Cenová politika

Cenové nastavení programu MFP je následovné:

  • Cena za zkouškový termín pro jednoho uchazeče je 4.500 Kč plus DPH.
  • Cena za přípravný kurz pro jednoho účastníka je 12.000 Kč plus DPH.
  • Zároveň je možné využít zvýhodněný cenový balíček zahrnující kurz + zkoušku pro jednoho uchazeče za 12.600 Kč plus DPH. Tento balíček je možné využít při současném přihlášení minimálně 3 osob z jedné společnosti současně na přípravný kurz a zkoušku. Pro více informací nás kontaktujte.

Jak se do programu přihlásit?

Zaujal vás program MFP a naše nabídka? Není divu.

Pro přihlášení se do naší databáze potenciálních uchazečů, které oslovíme při otevření certifikačních termínů či přípravných kurzů, pokračujte zde: