Program MFP

Česká akademie finančního plánování

Master of Financial Planning

Master of Financial Planning (MFP) je vlajkovou lodí ČAFP. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců. Svým zaměřením program vyplňuje mezeru mezi zákonnými zkouškami a spíše teoreticky orientovanými programy dalšího vzdělávání.

U účastníků programu MFP předpokládáme absolvování všech zákonem požadovaných zkoušek ve stěžejních sektorech (penze, úvěry, investice, pojištění), a proto nezatěžujeme uchazeče teoretickými pojmy a definicemi. Cílem programu je praktická schopnost sestavit finanční plán domácnosti, který bude zákazníka provázet od vstupu do produktivního věku až po odchod na penzi včetně řešení nenadálých situací, jako je úmrtí člena rodiny, dědictví či základní daňový servis.

Program MFP sestavili a realizují profesionálové – vše svým kolegům a partnerům na míru.

Základní pilíře modulu programu MFP

Certifikační program i přípravný kurz MFP se skládají z celkem sedmi tematických pilířů, které jsou vzájemně provázány:

  • Metodika finančního plánování
  • Aktiva a pasiva domácnosti
  • Příjmy a výdaje domácnosti
  • Akumulační fáze aktivního života
  • Dekumulační fáze života v důchodu
  • Tvorba finančního plánu
  • Etika a samoregulace
  • Sylabus programu naleznete v sekci dokumenty, kde jsou zveřejněny i další materiály k programu MFP.

Certifikační zkouška a přípravný kurz

Základem programu MFP je certifikační zkouška. Ta se skládá z písemné části a ústní části, spočívající v obhajobě finančního řešení před odbornou komisí. Ta je tvořena jak odborníky z akademické sféry, tak odborníky z praxe – skutečnými finančními poradci. Aktuální termíny certifikační zkoušky naleznete zde.

Přípravný kurz není povinným předpokladem ke složení zkoušky MFP, vzhledem k její náročnosti jej však doporučujeme. Jedná se o vzdělávací cyklus pokrývající všechny tematické pilíře, zpravidla nabízený ve třech výukových dnech. I tento kurz nicméně předpokládá přiměřeně pokročilou úroveň uchazečů, jak je uvedeno dále. Aktuální termíny přípravného kurzu ke zkoušce MFP naleznete zde.

Jednotlivým spolupracujícím společnostem pak umožňujeme získání akreditace pro jejich interní vzdělávací systém jako kompatibilní z pohledu přípravného kurzu MFP. V případě zájmu nás kontaktujte některým ze způsobů uvedených v rubrice kontakty.

Požadavky na uchazeče
Uchazeči o složení certifikační zkoušky MFP prokazují předchozí absolvování zákonem stanovených akreditovaných zkoušek v oblasti penzijních produktů, úvěrů na bydlení, investičních produktů a pojištění (životní a neživotní pojištění). Rovněž dokládají nejméně roční předchozí praxi v oblasti finančního plánování či poradenství.

Lektorský tým
Aktuální složení lektorského týmu naleznete zde.

Cena programu MFP
Cena zkoušky pro jednoho uchazeče je 5.100 Kč + DPH.
Cena za přípravný kurz + zkoušku pro jednoho účastníka je 17.000 Kč + DPH.

Jak se do programu MFP přihlásit?

Zaujal vás program MFP a naše nabídka? Není divu.

Přihlásit

ČAFP

Česká akademie finančního plánování je společný projekt České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování a Vysoké školy finanční a správní. Jedná se tak o spojení nejvýznamnějšího českého sdružení profesionálů ve finančním plánování.

Více zde

MFP

Master of Financial Planning (MFP) je vlajkovou lodí nabídky ČAFP. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad nezávislých finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců.

Více zde

Dokumenty

Dokumenty ČAFP a programu MFP.
Zjednodušený sylabus programu Master of Financial Planning. Detailní sylabus programu Master of Financial Planning. Složení lektorského týmu programu Master of Financial Planning a další.

Více zde