ČAFP

Co je ČAFP?

Česká akademie finančního plánování (ČAFP) je společný projekt České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS). Jedná se tak o spojení nejvýznamnějšího českého sdružení profesionálů ve finančním plánování a největší české soukromé univerzity, zaměřené na problematiku financí a finančního trhu. Posláním ČAFP je poskytovat špičkové vzdělávací programy a certifikace všem profesionálům na finančním trhu, kteří se zaměřují na finanční plánování a jsou schopni dostát náročným vstupním požadavkům.

V čele akademie stojí řídící výbor v tomto složení:

Marek Černoch

Marek Černoch
Předseda řídícího výboru ČAFP

Mgr. Lenka Slepičková

Mgr. Lenka Slepičková
Člen řídícího výboru ČAFP

Petr Budínský

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Člen řídícího výboru ČAFP

Martina Linhartová

Mgr. Martina Linhartová
Člen řídícího výboru ČAFP

Andrea Jiráková

Andrea Jiráková
Člen řídícího výboru ČAFP

Mgr. Adam Caletka

Mgr. Adam Caletka,
Člen řídícího výboru ČAFP