ČAFP

Řídící výbor ČAFP posiluje profesor Jaroslav Daňhel

Řídící výbor ČAFP posiluje profesor Jaroslav Daňhel

Tisková zpráva, Praha dne 10.4.2018

Českou akademii finančního plánování (ČAFP), společnou vzdělávací platformu Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), posílila význačná osobnost pojistného a finančního trhu. Profesor Jaroslav Daňhel se stává předsedou řídícího výboru akademie a je tak dalším zvučným jménem, které činnost ČAFP zaštítí.

Profesor Daňhel je kmenovým pracovníkem katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v jeho kariéře se snoubí jak akademické hodnosti, tak rozsáhlé zkušenosti z praxe v pojišťovnictví a to i na vysokých manažerských pozicích. Mimo jiné byl zvolen Osobností pojistného trhu v roce 2012. Jeho participace je další garancí kvality připravovaného programu Master of Financial Planning (MFP), který v této podobě bude na trhu stěží hledat alternativu.

Profesor Daňhel, nový předseda řídícího výboru ČAFP, k ustanovení akademie uvedl: „Zprostředkování finančních služeb je činnost, bez které se v současném komplexním a globálním světě lze jen těžko obejít. Pro běžného, ale i finančně gramotného klienta odborně i morálně erudovaný zprostředkovatel napomůže hladšímu sejití se poptávky s nabídkou finančních produktů a sjednání těch, které nejlépe vyhovují objektivním, ale i subjektivním potřebám konkrétního zákazníka. V nedávné minulosti se ovšem objevila při zprostředkování finančních produktů některá negativa, která poškozovala zprostředkovatelskou image. Ke kultivaci prostředí se snaží přispět Unie zprostředkovatelů finančních služeb ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní projektem ČAFP a nabídnout zájemců z řad zprostředkovatelů špičkové vzdělávací programy a možnost obdržení certifikace, kterou bude potvrzen statut profesionála na finančním trhu, který klientům kvalifikovaně poradí s jejich finančním plánováním a výběrem produktů na míru.“


 

Programu Master of Financial Planning bude pro veřejnost spuštěn v květnu 2018. Veškeré podrobnější informace naleznete na

 

Kontakty pro média:

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
mediální komise USF
e-mail: info@usfcr.cz
mobil: +420 731 537 207

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
prorektor pro vzdělávací činnost
e-mail: magdalena.kolarova@vsfs.cz
tel.: +420 724 129 745


 

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Vystudoval VŠE, obor finance a ekonomicko-matematické výpočty. Na této škole se stal profesorem pro obor finance, v současnosti působí na VŠFS a VŠE, je členem vědeckých rad několika vysokých škol a vědeckého grémia České bankovní asociace.

V pojišťovnictví začínal jako likvidátor pojistných událostí, později zastával funkci ekonoma a ekonomického ředitele České státní pojišťovny. Působil jako člen představenstva a člen dozorčí rady v řadě významných finančních institucí, mimo jiné jako místopředseda představenstva v České pojišťovně. V současné době je členem dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny.

V rámci 13. ročníku odborné ankety Pojišťovny roku byl zvolen Osobností pojistného trhu 2012.

Od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav.

Close Menu