Řídící výbor ČAFP posiluje profesor Jaroslav Daňhel

Tisková zpráva, Praha dne 10.4.2018

Českou akademii finančního plánování (ČAFP), společnou vzdělávací platformu Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), posílila význačná osobnost pojistného a finančního trhu. Profesor Jaroslav Daňhel se stává předsedou řídícího výboru akademie a je tak dalším zvučným jménem, které činnost ČAFP zaštítí.

Profesor Daňhel je kmenovým pracovníkem katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v jeho kariéře se snoubí jak akademické hodnosti, tak rozsáhlé zkušenosti z praxe v pojišťovnictví a to i na vysokých manažerských pozicích. Mimo jiné byl zvolen Osobností pojistného trhu v roce 2012. Jeho participace je další garancí kvality připravovaného programu Master of Financial Planning (MFP), který v této podobě bude na trhu stěží hledat alternativu.

Profesor Daňhel, nový předseda řídícího výboru ČAFP, k ustanovení akademie uvedl: „Zprostředkování finančních služeb je činnost, bez které se v současném komplexním a globálním světě lze jen těžko obejít. Pro běžného, ale i finančně gramotného klienta odborně i morálně erudovaný zprostředkovatel napomůže hladšímu sejití se poptávky s nabídkou finančních produktů a sjednání těch, které nejlépe vyhovují objektivním, ale i subjektivním potřebám konkrétního zákazníka. V nedávné minulosti se ovšem objevila při zprostředkování finančních produktů některá negativa, která poškozovala zprostředkovatelskou image. Ke kultivaci prostředí se snaží přispět Unie zprostředkovatelů finančních služeb ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní projektem ČAFP a nabídnout zájemců z řad zprostředkovatelů špičkové vzdělávací programy a možnost obdržení certifikace, kterou bude potvrzen statut profesionála na finančním trhu, který klientům kvalifikovaně poradí s jejich finančním plánováním a výběrem produktů na míru.“


 

Programu Master of Financial Planning bude pro veřejnost spuštěn v květnu 2018. Veškeré podrobnější informace naleznete na

 

Kontakty pro média:

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
mediální komise USF
e-mail: info@usfcr.cz
mobil: +420 731 537 207

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
prorektor pro vzdělávací činnost
e-mail: magdalena.kolarova@vsfs.cz
tel.: +420 724 129 745


 

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Vystudoval VŠE, obor finance a ekonomicko-matematické výpočty. Na této škole se stal profesorem pro obor finance, v současnosti působí na VŠFS a VŠE, je členem vědeckých rad několika vysokých škol a vědeckého grémia České bankovní asociace.

V pojišťovnictví začínal jako likvidátor pojistných událostí, později zastával funkci ekonoma a ekonomického ředitele České státní pojišťovny. Působil jako člen představenstva a člen dozorčí rady v řadě významných finančních institucí, mimo jiné jako místopředseda představenstva v České pojišťovně. V současné době je členem dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny.

V rámci 13. ročníku odborné ankety Pojišťovny roku byl zvolen Osobností pojistného trhu 2012.

Od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav.