Do čeho nyní investovat? Příležitosti ke zhodnocení peněz jsou

Praha, 15. prosince 2021 – Řada z nás nyní přemýšlí, kam s penězi, aby neležely ladem, neukusovala z nich inflace a vydělávaly nám. Do čeho by měl investor alokovat své finanční prostředky? Na finančních trzích jsou jistá „želízka“, která umožňují každému diverzifikovat své rezervy a současně zvýšit potenciál zisku.

Svítá naděje pro defenzivní strategie

Pro konzervativního investora nebyla dlouho k mání optimální varianta, která by mu s větší pravděpodobností slibovala vidinu zajímavého zhodnocení. Situace se změnila. V tuto chvíli se investor může směle podívat na takové možnosti, jako jsou například fondy peněžního i kapitálového trhu českých státních dluhových cenných papírů.

Fondy peněžního trhu ve svých portfoliích využívají nástroje jako repo operace, tedy víceméně zhodnocují za sazby odpovídající těm vyhlašovaným samotnou Českou národní bankou. Nyní je základní úroková sazba 2,75 %. Tyto fondy jistě ještě zvýší investorům dodanou výkonnost – a to ve chvíli, kdy Česká národní banka na svém dalším zasedání opět přikročí ke zvedání úrokových sazeb. To přitom není nepravděpodobné, protože banka bude nucena ke zpřísňování úrokové politiky vzhledem k dynamičnosti nárůstu cenové hladiny.

„Někdo může namítnou, že se i fondy peněžního trhu se s ohledem na vysokou inflaci stále nachází hluboko v pásmu záporné reálné výkonnosti. To by se však mohlo změnit po následujícího čtvrtletí, kdy by momentum nárůstu inflace mělo znatelně polevit. Zároveň nesmíme zapomínat na další důležité funkce fondů peněžního trhu, a to je zajištění proti zvýšené volatilitě, rezistence vůči ekonomickým a covidovým rizikům či rychlá likvidita,“ řekl Richard Bechník, hlavní analytik, Fincentrum & Swiss Life Select.

Do hry v tuto chvíli začínají ale vstupovat i fondy kapitálového trhu, které ve svých portfoliích drží české státní dluhopisy s delší splatnosti. Ty se přitom v rámci letošní výkonnosti propadly do červených čísel, kdy se některé blížily ztrátám téměř 9 %. To vše vychází z logiky, že dluhopis s fixním kupónem reaguje poklesem své tržní ceny na nárůst úrokových sazeb. Navzdory dosavadním neatraktivním výsledkům se tyto fondy mohou nyní nacházet v bodě zlomu a odrazit se pro déletrvající růst.

České státní dluhopisy již svými výnosy dosahují 3 % s tím, že jsou v nich již z velké míry zanesená očekávání dalšího zvedání sazeb Českou národní bankou. Fondy s českými dluhopisy představují výhodu v situacích stabilizující se inflace či v prostředí ochlazující se ekonomiky, kdy začnou výkonnostně růst. V jejich prospěch pak mluví i vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Ten se nechal slyšet, že rozhodně nečeká příchod dvouciferné inflace jako v 70. letech. I přesto budou inflační čísla v porovnání s aktuální situací dále růst. „Inflace bude na vrcholu počátkem příštího roku – možná někde okolo 7 %. Pak však začne klesat, protože začnou odeznívat stěžejní proinflační faktory. Proto na nejbližším zasedání České národní banky můžeme být ještě svědky rázného zpřísnění měnové politiky. Pak bych se ale již nebál do fondů držících české státní dluhopisy zainvestovat,“ doporučuje Richard Bechník, hlavní analytik, Fincentrum & Swiss Life Select.

Dynamická strategie s rozumem

„Dynamičtější investor však čelí daleko složitější a nepřehlednější situaci. Není jednoduché zvolit akciový fond správného ražení – ať již jde sektor či geografickém zaměření fondu. Tento problém však řeší fondy fondů. Doporučujeme klientům například naše fondy Best Solution Funds SICAV,“ komentuje Richard Bechník.

U dynamičtějšího investora by v portfoliu rozhodně nemělo chybět zastoupení ESG fondů (zaměřené na environmentální a sociální faktory). „Pro lepší pochopení, fondy zaměřené na ESG neznamenají filantropické „vyhazování peněz z okna“. Fondy investující do firem zohledňující enviromentální a sociální faktory jsou dnes příležitost lepšího zhodnocení. Naopak opomenutí nebo ignorování ESG faktorů se vnímá jako vysoké riziko, které může negativně ovlivnit návratnost investic. „Non-ESG“ společnosti mohou například čelit odklonu zákaznických preferencí od jejich produktů nebo třeba zvýšeným nákladům – například pojišťovny budou více hradit pojistná plnění kvůli náhradám škod v důsledku změn počasí nebo si neekologická společnost bude od banky půjčovat za vyšší úrok,“ řekl Richard Bechník, hlavní analytik, Fincentrum & Swiss Life Select.

Portfolio by také mělo zohledňovat geopolitická rizika. Nadále eskalují spory „potrumpovské koalice“ USA a EU se zeměmi jako Rusko, Bělorusko nebo Čína. Stále intenzivnější je také napětí v obchodních vztazích mezi EU a Británií. Turecko sice dočasně zklidnilo svou rétoriku, a to pouze kvůli aktuálním ekonomickým a měnovým potížím. Správné geografické rozložení portfolia je důležité i z hlediska potenciálu jednotlivých regionů. Například evropské akcie jsou již delší dobu ve stínu těch amerických, kdy mezera mezi jejich zhodnocením se nijak zatím nezúžila. Ukazatel výše ocenění evropských akcií price/earning ratio (cena akcie k jejímu zisku) je výrazně níže v porovnání s americkými akciemi. Goldman Sachs pak vyhlíží budoucí evropský vývoj velice pozitivně, a to i díky lehce lepší predikci vývoje HDP pro rok 2022.
Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku. 

Více na www.fcsls.cz a www.swisslife.com.
Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex® a čtvrtletně Index českého investora CII750. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz a hypoindex.cz.

Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Milan Kříž
Mobil: +420 602 266 316
E-mail: milan.kriz@benesgroup.cz