Aktualizujeme zkouškový řád programu MFP

Po důkladné diskuzi jsme se rozhodli na základě zhodnocení prvních dvou zkouškových termín MFP, a vaší pozitivní zpětné vazby, aktualizovat zkouškový řád programu. Chceme dosáhnout přesnějšího popisu průběhu zkoušky, aby bylo všem dopředu jasné, co je čeká a nemine. To vše samozřejmě při zachování vysoké úrovně a akademického standardu zkoušky.

Platné znění řádu naleznete v sekci documents.