Akreditace na vzdělávací program Master of Financial Planning

Česká akademie finančního plánování (ČAFP) ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní vydává akreditace na vzdělávací program Master of Financial Planning

Cílem tohoto vzdělávacího programu je schopnost sestavit finanční plán domácnosti ve všech podstatných prvcích, který bude zákazníka provázet od vstupu do produktivního věku až po odchod na penzi. Včetně řešení nenadálých situací, jako je úmrtí člena rodiny nebo dědictví. Vzdělávací program obsahuje tyto tematické oblasti: metodika finančního plánování, aktiva a pasiva domácnosti, příjmy a výdaje domácnosti, akumulační fáze aktivního života, dekumulační fáze života v důchodu, tvorba finančního plánu, etika a samoregulace. Všechny uvedené oblasti jsou vzájemně provázány. Na základě těchto informací bere žadatel na vědomí, že žádost o akreditaci vzdělávacího programu Master of Financial Planning musí odpovídat věcnému rozsahu vzdělávacího programu ČAFP.

Více informací najdete v sekci Documents – Akreditovaný program MFP.

MFP 2019